Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: isl

Tag Archives: isl

Kokoške nosilje u kontrolisanim uslovima

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u

Kokoške nosilje u nas drže se kako u ekstenzivnim tako i u intenzivnim uslovima. U ekstenzivnim uslovima koke drže seoska domaćinstva i to uglavnom u manjem broju od 10-200 koka za sopstvene potrebe ili za potrebe pijace. Intezivno držanje podrazumeva držanje kokoški na farmama, pod strogo kontrolisanim uslovima bilo da se radi o podnom držanju ili u kavezima. Jaje kokoške predstavlja ... Read More »