Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ishranu stoke

Tag Archives: ishranu stoke

Stočni sirak je zahvalan za ishranu stoke

divlji sirak krmni sirak

 Sto?ni sirak zauzima sve ve?e površine u svetu, gde u ukupnim površinama stoji iza kukuruza, pšenice i pirin?a. Sirak je jednogodišnja biljka, koja se seje semenom. Novi hibridi sirka su veoma rodni, imaju brži porast, bogati liš?em, visokog tipa rasta, ve?e produktivnosti i prilago-?enosti odre?enom na?inu upotrebe, jer tanju stabljiku kod mladih biljaka koje su meke i so?ne, stoka rado ... Read More »