Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ishrana

Tag Archives: ishrana

Ovce, ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Ovce, ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj ... Read More »

Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Ishrana životinja – Uloga dodavanja organskih kiselina je u održavanju poželjnog mikrobiološkog bilansa u probavnom traktu grla tj. odnos gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama. U isto vreme organske kiseline poboljšavaju održivost hrane izložene vazduhu tokom manipulacije i neutrališu toksi?ne hemijske i hemoterapeutske agense koji se eventualno nalaze u njoj. Ovaj aspekt je od posebne važnosti imaju?i u vidu mikroklimatske uslove u ... Read More »

ISHRANA steonih junica i zasušenih krava

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

ISHRANA steonih junica –    prvih 5 sedmica zasušenosti do 3 sedmice pre teljenja. 1./ Krave pre termina zasušenja hraniti 7 dana samo grubljim senom ili slamom. 2./ zasušenje obaviti odjednom, naglo – problemati?na vimena tretirati antibioticima za zasušenje 3./ koncentrovanu hranu u ovoj fazi uopšte ne davati Primeri dnevnog obroka za prvih 5 sedmica zasušenja i steone junice : ... Read More »

Prirodni stil življenja je garant skladnog života

Prirodni stil življenja Dragi saradnici, prijatelji, poštovaoci prirodnog stila življenja, Ovim putem vas obaveštavamo da ?e se V Kongres „Ishrana budu?nosti“ održati 26-27. septembra 2015.god. u amfiteatru na SPENS-u (Novi Sad, Republika Srbija) sa po?etkom u 11:55h. Pogledaj pozivnicu  Kongres „Ishrana budu?nosti“ tretira i obra?uje sve prakti?ne i teoretske informacije od sveopšteg interesa za zdrav i sre?an na?in života, ukazuju?i ... Read More »