Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ishrana

Tag Archives: ishrana

Krava ishrana zimi – kabasto hranivo je osnova

krava ishrana

Krava ishrana zimi – Neadekvatnom hranom pogotovu visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje. Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mleka a nikako za kompenzovanje ... Read More »

Savremena poljoprivreda koristi “pametne ” uređaje

hidroponija savremena poljoprivreda

Savremena poljoprivreda – sve je više nauke na poljima. Savremeni uređaji pomažu poljoprivrednicima  da se na vreme obaveste obolestima na biljkama, potrebi navodnjavanja biljaka, đubrenja … Florida je savezna država SAD koja od uzgoja borovnice godišnje prihoduje 300 miliona US dolara ( na nivou države prihod od prodaje borovnice je 2,3 milijarde US dolara !!). Naučnici sa Univerziteta Florida su ... Read More »

Jagnje ishrana u prvim danima života – kolostrum

ovce bremenitost jagnje ishrana

Jagnje ishrana – Prva hrana jagnjeta je kolostrum i ono treba da ga dobije najdalje na dva sata po jagnjenju. Na taj način jagnje stiče imunitet a mleko treba da služi kao isključiva hrana do 14. dana života. Nakon toga vrši se prihranjivanje početnim smešama ili pak usitnjenim zrnevljem žitarica uz kvalitetno seno koje jagnjad dobija po volji. Veoma je bitno ... Read More »

Ovce, ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom

Ovce, ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj ... Read More »

Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

Ishrana životinja – Uloga dodavanja organskih kiselina je u održavanju poželjnog mikrobiološkog bilansa u probavnom traktu grla tj. odnos gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama. U isto vreme organske kiseline poboljšavaju održivost hrane izložene vazduhu tokom manipulacije i neutrališu toksi?ne hemijske i hemoterapeutske agense koji se eventualno nalaze u njoj. Ovaj aspekt je od posebne važnosti imaju?i u vidu mikroklimatske uslove u ... Read More »

ISHRANA steonih junica i zasušenih krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

ISHRANA steonih junica –    prvih 5 sedmica zasušenosti do 3 sedmice pre teljenja. 1./ Krave pre termina zasušenja hraniti 7 dana samo grubljim senom ili slamom. 2./ zasušenje obaviti odjednom, naglo – problemati?na vimena tretirati antibioticima za zasušenje 3./ koncentrovanu hranu u ovoj fazi uopšte ne davati Primeri dnevnog obroka za prvih 5 sedmica zasušenja i steone junice : ... Read More »

Prirodni stil življenja je garant skladnog života

Prirodni stil življenja Dragi saradnici, prijatelji, poštovaoci prirodnog stila življenja, Ovim putem vas obaveštavamo da ?e se V Kongres „Ishrana budu?nosti“ održati 26-27. septembra 2015.god. u amfiteatru na SPENS-u (Novi Sad, Republika Srbija) sa po?etkom u 11:55h. Pogledaj pozivnicu  Kongres „Ishrana budu?nosti“ tretira i obra?uje sve prakti?ne i teoretske informacije od sveopšteg interesa za zdrav i sre?an na?in života, ukazuju?i ... Read More »