Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ishrana tokom zime

Tag Archives: ishrana tokom zime

Ovce, ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Ovce, ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj ... Read More »