Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ishrana tokom zime

Tag Archives: ishrana tokom zime

Ovce, ishrana tokom zime

ovce

Ovce, ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj ... Read More »