Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ishrana tokom zime

Tag Archives: ishrana tokom zime

Ovce ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Ovce ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj i ... Read More »