Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana svinja

Tag Archives: Ishrana svinja

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka sočna hraniva

Ishrana svinja – Velike potrebe krma?a u hrani tokom laktacije ?esto prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slu?aj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krma?a”. Veliki gubici u telesnoj masi krma?a dešavaju se naj?eš?e ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka sočna hraniva

Ishrana priplodnih svinja – Razli?ite su potrebe u hranjivim materijama za razli?ite kategorije svinja: krma?e, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obi?no podmirujemo smešama hraniva odgovaraju?eg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMA?A  Ciljevi držanja i ishrane krma?a  U savremenom na?inu držanja krma?a nastojimo da ostvarimo slede?e ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krma?e) ... Read More »