Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana svinja

Tag Archives: Ishrana svinja

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih

Ishrana priplodnih svinja – Različite su potrebe u hranjivim materijama za različite kategorije svinja: krmače, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obično podmirujemo smešama hraniva odgovarajućeg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMAČA  Ciljevi držanja i ishrane krmača  U savremenom načinu držanja krmača nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krmače) ... Read More »

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

Ishrana svinja – Velike potrebe krmača u hrani tokom laktacije često prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slučaj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krmača”. Veliki gubici u telesnoj masi krmača dešavaju se najčešće ... Read More »