Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana priplodnih svinja t

Tag Archives: Ishrana priplodnih svinja t

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih

Ishrana priplodnih svinja – Različite su potrebe u hranjivim materijama za različite kategorije svinja: krmače, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obično podmirujemo smešama hraniva odgovarajućeg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMAČA  Ciljevi držanja i ishrane krmača  U savremenom načinu držanja krmača nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krmače) ... Read More »