Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana ovaca u laktaciji

Tag Archives: Ishrana ovaca u laktaciji

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

Ishrana ovaca Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, ... Read More »

Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji . Mlečnost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu veću ili manju količinu mleka, što je određeno naslednošću i individualnim razvojem, a zatim od uslova i ishrane u kojima se grla nalaze. Odlučujići uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti. Potrebna količina hrane i hranljivih materija obroka zavisi od telesne mase i ... Read More »