Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana ovaca kvalitetu

Tag Archives: Ishrana ovaca kvalitetu

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

Ishrana ovaca Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, ... Read More »