Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana ovaca kvalitetu

Tag Archives: Ishrana ovaca kvalitetu

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Ishrana ovaca Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, ... Read More »