Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana ovaca ima veliki značaj

Tag Archives: Ishrana ovaca ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji . Mle?nost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu ve?u ili manju koli?inu mleka, što je odre?eno naslednoš?u i individualnim razvojem, a zatim od uslova i ishrane u kojima se grla nalaze. Odlu?uji?i uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti. Potrebna koli?ina hrane i hranljivih materija obroka zavisi od telesne mase i ... Read More »