Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana ovaca i dobiti

Tag Archives: Ishrana ovaca i dobiti

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Ishrana ovaca – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiće na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ovćarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, ... Read More »