Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana krmača znanje

Tag Archives: Ishrana krmača znanje

Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

Ishrana krmača. Država pokušava da zaštiti uzgoj svinja, stoke … i iskoristi preradne kapacitete i mogućnost većeg izvoza. Osnovni cilj držanja i ishrane krmaća je proizvodnja što većeg broja odlučene prasadi po leglu i godišnje po krmači uz što manji utrošak hrane. U periodu suprasnosti potrebe krmače u hranljivim materijama su male i uslovljene kondicijom, fazom suprasnosti, uslovima držanja, uzrastu. ... Read More »