Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana krmača znanje

Tag Archives: Ishrana krmača znanje

Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

Ishrana krma?a. Država pokušava da zaštiti uzgoj svinja, stoke … i iskoristi preradne kapacitete i mogu?nost ve?eg izvoza. Osnovni cilj držanja i ishrane krma?a je proizvodnja što ve?eg broja odlu?ene prasadi po leglu i godišnje po krma?i uz što manji utrošak hrane. U periodu suprasnosti potrebe krma?e u hranljivim materijama su male i uslovljene kondicijom, fazom suprasnosti, uslovima držanja, uzrastu. ... Read More »