Wednesday, 19 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana krava

Tag Archives: Ishrana krava

Ishrana krava u letnjim mesecima – pašnjak

ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo

ISHRANA KRAVA U LETNJIM MESECIMA  Prelazak na latnji način ishrane kod preživara mora biti postepen. Kod ishrane krava obično se veća pažnja poklanja muznim kravama a junice se uglavnom tretiraju kao grla u tovu do momenta teljenja, što je veoma pogrešno I što može dovesti do velikih problema u njenom budućem proizvodnom ciklusu. Za mladu telad je veoma važno da ... Read More »

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko limuzin rasa ishrana krava

Mlečnost,  ishrana   ISHRANA KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri određuju moguće načine hranjenja goveda, tako da količina hrane po jednom grlu može značajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograničena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna načina hranjenja.U oba sistema držanja krava (vezani i slobodni) grupna ishrana se češće primenjuje, tako što se ... Read More »