Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ishrana krava

Tag Archives: Ishrana krava

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko

NA?IN ISHRANE KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri odre?uju mogu?e na?ine hranjenja goveda, tako da koli?ina hrane po jednom grlu može zna?ajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograni?ena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna na?ina hranjenja.U oba sistema držanja krava(vezani i slobodni) grupna ishrana se ?eš?eprimenjuje, tako što se za pojedine proizvodne grupe ... Read More »