Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ISHRANA JUNICA tokom cele godine – kako ?

Tag Archives: ISHRANA JUNICA tokom cele godine – kako ?

ISHRANA JUNICA tokom cele godine – kako ?

 Ishrana junica – U letnjem periodu ishrane to može biti zelena hrana na paši ili druga hrana proizvedena u okviru zelenog konvejera ili sa sejanih travnjaka. Zimi se može koristiti seno, silaža, razna so?na hraniva i nusproizvodi prehrambene industrije. Koncentrovani deo obroka može biti razli?it i zavisi od vrste i kvaliteta kabaste hrane, ali obavezno se mora voditi ra?una o ... Read More »