Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: isharana prasadi

Tag Archives: isharana prasadi

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka sočna hraniva

Ishrana priplodnih svinja – Razli?ite su potrebe u hranjivim materijama za razli?ite kategorije svinja: krma?e, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obi?no podmirujemo smešama hraniva odgovaraju?eg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMA?A  Ciljevi držanja i ishrane krma?a  U savremenom na?inu držanja krma?a nastojimo da ostvarimo slede?e ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krma?e) ... Read More »