Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: IPARD za uzgajivače mesa

Tag Archives: IPARD za uzgajivače mesa

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

gasovi stala origano ipard za tehnika izđubravanja

IPARD za uzgajivače stoke i mogućnosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dostići evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povući.Kako program predviđa samo određeni broj ... Read More »