Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: IPARD Srbija

Tag Archives: IPARD Srbija

IPARD iskustvo naših suseda u korištenju sredstava

ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II

IPARD  iskustvo naših suseda – Srbiji , koja je status kandidata za članstvo u EU stekla još u martu 2012. godine, stoje na raspolaganju sredstva iz IPARD fonda u sedmogodišnjem obračunskom razdoblju Evropske unije (2014–2020), a očekuje se da prvi konkursi budu raspisani u toku 2016. godine. Koje su to pouke koje Srbija može izvući iz iskustva Hrvatske , nešto ... Read More »

IPARD Srbija korisnici i uslovi finansiranja

IPARD Srbija  korisnici i uslovi – Po?etak koriš?enja IPARD sredstava u Republici Srbiji bi?e zna?ajan za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji. EU fondovi namenjeni poljoprivredi pove?a?e se za nekoliko desetina procenata, a sredstva namenjena ruralnom razvoju i do nekoliko puta. Sredstva namenjena investicionoj podršci zna?ajno se uve?avaju i podsti?e se razvoj poljoprivrede i njena priprema za ozbiljnu utakmicu na jedinstvenom tržištu ... Read More »

Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

Mladi poljoprivrednici – Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika „SUMP“ u saradnji sa Novosadskim sajmom i Turisti?kom organizacijom Novi Sad uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje 1. Konferenciju o mladim poljoprivrednicima pod nazivom „Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU“, koja ?e se održati u subotu 14. maja 2016. godine u 13:00 ?asova u sali 5, Kongresnog centra ... Read More »

IPARD Srbija uslovi za konkurisanje, mehanizacija

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

IPARD Srbija – Najve?e vrednosti koje IPARD donosi u nacionalne sisteme podrške poljoprivredi su predvidljivost i transparentnost isplate sredstava. Kako podrška poljoprivrednoj proizvodnji svake zemlje zavisi od postotka rasta BDP-a i opšteg napretka nacionalne ekonomije, tako se i poljoprivredni budžet modificira skladno trenutnim okolnostima. Za razliku od nacionalnih sredstava koje se naj?eš?e odre?uju godišnje i gdje je najve?i problem konzistentnost podrške, u slu?aju ... Read More »

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

IPARD za uzgajiva?e stoke i mogu?nosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dosti?i evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povu?i.Kako program predvi?a samo odre?eni ... Read More »