Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: IPARD proizvođače mesa

Tag Archives: IPARD proizvođače mesa

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

IPARD za uzgajiva?e stoke i mogu?nosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dosti?i evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povu?i.Kako program predvi?a samo odre?eni ... Read More »