Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: IPARD program

Tag Archives: IPARD program

IPARD program – ko može da konkuriše ?

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su: – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu – Tehnička pomoć   ... Read More »

IPARD program – sektor proizvodnja mleka

redosled hranjenja mašinska podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja koze

IPARD  program i specifični kriterijumi prihvatljivosti u sektoru proizvodnje mleka- autor R.Širtov dr vet med sci Pravo da konkurišu imaju nosioci poljoprivredni gazdinstava koji imaju od 20-300 krava,a oni koji imaju manje od 20 krava mogu da konkurišu prema nacinalnom programu MPŠV. IPARD program – sektor proizvodnja mleka Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu: – za štale za muzne krave, ... Read More »

IPARD program stiže tokom 2017. godine

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD program – za slede?u godinu prva pla?anja. Pove?anjem broja zaposlenih u Upravi za agrarna pla?anja stvaraju se uslovi za raspisivanje prvih poziva. Krajem ove godine se o?ekuje i prijem prvih biznis planova. Proizvodnja mleka: Poljoprivredna gazdinstva s 20 do 300 mle?nih krava      Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i / ili u opremu: za štale za krave, uklju?uju?i opremu ... Read More »

IPARD deo je program LEADER i LAG-ovi

IPARD Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog podru?ja je mera IPARD programa koja ?e se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predvi?eno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora. Najzna?ajniji mehanizam za sprovo?enje LEADER-a na lokalnom nivou bi?e ... Read More »