Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: investicije voće

Tag Archives: investicije voće

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari mere ipard

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za vo?e i povr?e. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provo?enju mera i javnog konkursa ?e biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »