Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: investicije voće

Tag Archives: investicije voće

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za voće i povrće. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provođenju mera i javnog konkursa će biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »