Wednesday, 19 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Investicije u prerađivačke kapacitete

Tag Archives: Investicije u prerađivačke kapacitete

Investicije u prerađivačke kapacitete – bolja zarada

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Investicije u prerađivačke kapacitete IPARD – Kada se radi o investicijama u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, postoje opšti i specifični kriterijumi za svaki sektor. Pravo na podsticaje imaju makro, mala i srednja pravna lica, kao što je definisano u članu 6.Zakona o računovodstvu Republike Srbije. Potencijalni korisnik sredstava, koji nije vlasnik ... Read More »