Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: investicija

Tag Archives: investicija

Dunja, investicija, troškovi i vreme prve zarade

dunja u vočnjaku

Dunja , investicija, troškovi – Kako se spremiti za investiranje u vo?njak? Dunja voli svetlost, negu i pažnju. Koliko je potrebno novca za podizanje zasada od 1 hektara? Uz poštovanje saveta struke ( 833 komada po hektaru) i sve prate?e radove to iznosi oko 6.000 eura. Postavljenje zaštitne mreže je poseban trošak, ali uz podsticaje koje daje Ministarstvo ili Pokrajina ... Read More »

Konkurs za mlade u AP Vojvodini do 23. juna 2017.

konkurs prosperitati krediti za

Konkurs za mlade poljoprivrednike –  podrška mladima na selu – prijave do 23. juna 2017. na teritoriji AP Vojvodine. maksimalni iznos je 1.200.000 dinara ( minimalno 500.000 dinara ). Sredstva se odobravaju avansno ( unapred) u visini od 75% vrednosti  – bez PDV-a – uz registraciju gazdinstva tek po prihvatanju projekta. ??????? ?? ?????? ????????? ?? ??????? ??????? ? ???????? ... Read More »

Zakup zemljišta na 30 godina za investitore

uredba konkursi

Zakup zemljišta – KOMISIJA za davanje suglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite okoline, objavila je Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriju Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava ... Read More »

Voćarstvo u Srbiji – analiza isplativosti investiranja

mreže novi zasadi voća rak korena

Vo?arstvo u Srbiji – pove?anje površina pod plantažama vo?a je znak da proizvo?a?i pronalaze put do ostvarenja profita uzgojem vo?a. Ulaganja po hektaru su velika, 15 – 30.000 eura i zato je potrebno uraditi analizu tržišta,  uporediti troškove i prihode, analizirati konkurenciju …  Slede?i tekst SWOT analize Vam može pomo?i -autor je  Zorica Zdravkovi?, savetodavac za agroekonomiju. SWOT analiza sektora ... Read More »

Po meri svojih mogućnosti u investicije

po meri traktori

 PO MERI SVOJIH MOGU?NOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na zna?aju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoro?ne investicije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje ?e se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri ?e ta investicija biti iskori – š?ena ... Read More »