Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Integralna

Tag Archives: Integralna

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita

endivia organika salata integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament-IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove interakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole,preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »

Integralna proizvodnja u našem interesu

plasticni organska proizvodnja

Integralna proizvodnja – Kako sve više poljoprivrednih proizvođača interesuje organska – integralna proizvodnja, stiče se utisak da je jedino zanimljivo i važno izaći na tržište, plasirati proizvod i steći veću ekonomsku dobit, a da se proizvod još nije ni proizveo! S toga što se kod nas malo zna, a dosta govori! Zato bi htela da kažem nekoliko važnih i bitnih ... Read More »

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

ipard iskustva

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, najčešće mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Međutim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za početak proizvođači bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ... Read More »

Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

Integralna poljoprivreda je odgovor na pitanje daljeg razvoja poljoprivrede na održiv, ekonomski uspešan i ekološki prihvatljiv način. na planeti Zemlji, težnja za što većim profitom. Zemljište je premoreno, ispošćeno, ruinirano. Vreme je za primenu integralne poljoprivrede. ZEMLJU NISMO NASLEDILI OD PREDAKA, VEĆ SMO JE POZAJMILI OD BUDUĆIH GENERACIJA.  Temelj integralne ishrane biljaka je održavanje i podešavanje plodnosti zemljišta i zaliha  ... Read More »