Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Integralna zaštita

Tag Archives: Integralna zaštita

Integralna zaštita za zdrave plodove

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, naj?eš?e mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Me?utim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za po?etak proizvo?a?i bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ... Read More »