Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: integralna proizvodnja

Tag Archives: integralna proizvodnja

Integralna proizvodnja u našem interesu

plasticni organska proizvodnja

Integralna proizvodnja – Kako sve više poljoprivrednih proizvođača interesuje organska – integralna proizvodnja, stiče se utisak da je jedino zanimljivo i važno izaći na tržište, plasirati proizvod i steći veću ekonomsku dobit, a da se proizvod još nije ni proizveo! S toga što se kod nas malo zna, a dosta govori! Zato bi htela da kažem nekoliko važnih i bitnih ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, najčešće mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Međutim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za početak proizvođači bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ... Read More »