Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Insekticidi putem navodnjavanja

Tag Archives: Insekticidi putem navodnjavanja

Insekticidi se mogu primeniti putem navodnjavanja

Insekticidi putem navodnjavanja. Dugo godina je primena insekticida bila rezervisana samo preko lista, folijarno, dok je primena preko zemljišta, odnosno zalivanjem biljaka, bila nepoznata. Više je razloga ovoj pojavi; pre svega nepostojanje insekticida koji su podesni za ovaj na?in primene, mala ili nedovoljna saznanja o kriti?nim elementima ovakvog na?ina primene, vezi izme?u osobine zemljišta i na?ina i vremena navodnjavanja. Tek ... Read More »