Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: insekticid

Tag Archives: insekticid

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji

mrkva crna pegavost bolesti mrkve tretman biljaka

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji – orgnski na?in gajenja biljaka zahteva poseban oprez pri zaštiti. Referentne ku?e , koje su ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede, su veoma rigorozne u pra?enju ponašanja proizvo?a?a pri korištenju zaštitnih sredstava. Proizvo?a?i ?esto kažu da nemaju odre?ena sredstva za zaštitu uprocesu proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede je izdalo  spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu u organskom na?inu uzgoja. Tretman ... Read More »

Šljivin smotavac , počinje piljenje larvi

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pri?injava velike štete ošte?uju?i preko 60% plodova. Naro?ito je štetna druga generacija, jer ošte?uju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.     Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim ... Read More »