Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: insekt

Tag Archives: insekt

Kopriva -primena u organskoj proizvodnji

kopriva organsko đubrivo biljke koje štite

Kopriva – Usled nedostatka na tržištu pesticida i ?ubriva organskog porekla, u organskoj proizvodnji kopriva nalazi sve ve?u primenu. Može se koristiti kao ?ubrivo ili kao insekticid. ?aj od koprive koristi se kao te?no azotno ?ubrivo i ima veoma pozitivan uticaj na gajene biljke. Podsti?e rast, stvaranje hlorofila, ja?a otpornost biljaka prema stresnim uslovima, kao i bolestima i šteto?inama. ?ubrivo se ... Read More »