Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: imago ličinka

Tag Archives: imago ličinka

Kruška, osa srčikarica prelama mlade izboje

Kruškina osa sr?ikarica – Janus compressus F. postaje sve ?eš?i štetnik kod nas. Spada u periodi?ne štetnike. Štetnik napada vrhove izboja. Njegov izgled – Li?inke su belkaste ili žu?kaste boje. Imaju crnu glavu. Narastu do 10 mm dužine. Telo drži u obliku slova S i na njemu se nalaze zakržljale nožice. Biologija i životni ciklus štetnika Ženka odlaže jaja iznad ... Read More »