Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: imaga

Tag Archives: imaga

Pipa uljane repice, primeniti zaštitu po preporuci

pipa uljane repice zaštita uljane repice setva uljane uljana repica

Pipa uljane repice – Pojavile se jedinke, obilaziti polja i po potrebi primenite zaštitna sredstva. Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po veličini i štetama koje izazivaju. Mala repičina pipa je znatno brojnija od velike. Javljaju se u proleće kada je temperatura 9 – 12 ºC. Hrane se lišćem no glavnu štetu čine ličinke koje buše ... Read More »

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica berba rezidba stone plave cijano vodonična kiselina

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih štetočina šljive. U našim uslovima ova štetočina razvija dve generacije godišnje. Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica će se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon čega ... Read More »