Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: imaga

Tag Archives: imaga

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

šljive berba čačanska rodna rovašenje sadnica šljivin smotavac

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih štetočina šljive. U našim uslovima ova štetočina razvija dve generacije godišnje. Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica će se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon ... Read More »

Pipa uljane repice, primeniti zaštitu po preporuci

Pipa uljane repice – Pojavile se jedinke, obilaziti polja i po potrebi primenite zaštitna sredstva. Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po veli?ini i štetama koje izazivaju. Mala repi?ina pipa je znatno brojnija od velike. Javljaju se u prole?e kada je temperatura 9 – 12 ºC. Hrane se liš?em no glavnu štetu ?ine li?inke koje buše ... Read More »