Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: i količina korova

Tag Archives: i količina korova

Strnjšte posle žetve i količina korova po metru kvadratnom

Strnjšte posle žetve – ZAKOROVLJENOST STRNJIŠTA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD PREDUSEVA, VISINE KOŠENJA I OBRADE STRNJIŠTA U USLOVIMA VISOKE TEMPERATURE I SUŠE U 2015. GODINI .  autor: Stojan Jevremovi?, Msc. Pšenica je biljna vrsta koja ima ogroman zna?aj u ishrani ljudi, ali i veliki agrotehni?ki zna?aj, jer kao usev gustog sklopa uti?e na smanjenje brojnosti korova. Da bi se agrotehni?ki zna?aj pšenice ispoljio ... Read More »