Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: humusa

Tag Archives: humusa

Kukuruz zahtevi zemljišta, gustina setve

Kukuruz zahtevi zemljišta – daje visoke prinose na rastresitim, dobro propusnim,  ali istovremeno i na zemljištima sa dobrim kapacitetom za vodu.za gajenje kukuruza povoljna su zemljišta koja sadrže velike rezerve vlage, a istovremeno su dobro propustljiva za vazduh, zatim sadrže lako pristupa?ne hranljive materije za biljke. Takva svojstva poseduju zemljišta srednja po mehani?kom sastavu (srednje i lake glinuše) i bogata ... Read More »