Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: humus

Tag Archives: humus

Plodnost zemljišta Kolubarskog okruga

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija

Plodnost zemljišta -Tokom 2016. godine Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo d.o.o. Valjevo radila je Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Kolubarskog okruga. Kontrola plodnosti urađena je za ukupno 4769 uzoraka zemljišta na ukupnoj površini od 2994,58 ha.  Rezultati ispitivanja razmenljive kiselosti urađenih u 4769 uzoraka pokazuju više od 60% uzoraka ima vrednost pH u KCl nižu od 4,5, ... Read More »

Pseudoglej – slabo odvodi vodu

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija

Pseudoglej – slabo odvodi vodu. Da bi smo pristupili popravci proizvodnih osobina zemljišta tipa pseudogleja najpre treba da se upoznamo sa uslovima u kojima su ova zemljišta nastala kao i sa osnovnim hemijskim osobinama ovog tipa zemljišta. Pseudoglej je zemljište koje se formira u uslovima vlažne klime sa preko 700 mm padavina, na supstratima koji omogućavaju stagniranje vode a slabo ... Read More »

Agroekološki uslovi za uspešan uzgoj dunje

dunja trijumf

Agroekološki uslovi za uzgoj dunje – Dunja je u strukturi našeg voćarstva zastupljena sa svega 0,8 posto i to s prosečnim prinosom po stablu od 7 do 15 kg, što ukazuje na činjenicu da se kod nas radi o ekstenzivnom uzgoju dunje. Kod nas praktički ne postoje plantažni zasadi dunje na većim površinama. Poreklo i raširenost dunje Dunja kao voćna ... Read More »

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Voćnjak – najbitnije osobine zemljišta za voćne zasade. Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim način primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 ... Read More »

Agrotehnika primena napredne EM tehnologije

AGROTEHNIKA prirodne zemljoradnje – Trudeći se da izvuče maksimum koristi primenom agrotehnike prirodne zemljoradnje, sa minimumom uloženog fizičkog rada i novčanih sredstava, uz mogućnost održanja stalnog kontinuiteta i povećanja plodnosti zemlje i prinosa kultura, baštovan mora: da prizna (oslanjajući se na radove Ovsinskog) da bilo koje zemljište sadrži u sebi kalijum, fosfor, kalcijum, magnezijum, sumpor – u velikim količinama, većim ... Read More »