Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: humus na njivi

Tag Archives: humus na njivi

STAJNJAK đubrivo koje stvara humus na njivi

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak pravilan

STAJNJAK ?ubrivo.  Procenjena dnevna proizvodnja stajnjaka  – PO VRSTAMA I KATEGORIJAMA DOMA?IH ŽIVOTINJA. Za stajnjak se obi?no kaže da je potpuno ?ubrivo,  za razliku od vešta?kih, koja su dopunska – nepotpuna. Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproizvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ?ubrenje ratarskih kultura. U probavnom traktu životinja hranljive materije koje ... Read More »