Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Humizacija zemljišta

Tag Archives: Humizacija zemljišta

Humizacija zemljišta protiv susnih perioda

Humizacija zemljišta Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogu?i povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje. Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvr?ivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih ?ubriva u koli?ini, odnosu i vremenu primene, ... Read More »