Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Humizacija zemljišta

Tag Archives: Humizacija zemljišta

Humizacija zemljišta protiv susnih perioda

holandija zemlja humizacija zemljišta

Humizacija zemljišta Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje. Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvrđivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene, ... Read More »