Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Hranivo

Tag Archives: Hranivo

Hranivo, kvalitet kod zasušenja krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

Hranivo, kvalitet – Za zasušene visokogravidne krave potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno i silažu. Preporu?uje se smesa livadskog sena i leguminoza, odnosno kvalitetno lucerkino seno. Ako se u obrok daje i so?na hrana, seno se daje oko 2 kg/100kg težine krave. Od silaža u obzir dolazi kvalitetna kukuruzna silaža i senaža. Silaža od leguminoza se ne preporu?uje jer obi?no sadrzi buternu ... Read More »