Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hraniva za uspešno govedarstvo

Tag Archives: hraniva za uspešno govedarstvo

Količina hraniva za uspešno govedarstvo

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Koli?ina hraniva – Osnovni efekti uspeha u govedarstvu uslovljeni su obimom konzumiranja i efikasnoš?u iskoriš?avanja konzumirane hrane u proizvodnji mleka, prirasta, tova. Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju, zavisi od niza faktora, a pre svega telesne mase, uzrasta, fiziološkog stanja životinje, na?ina držanja, mikroklime, broja hranjenja, na?ina davanja hrane, kvaliteta hraniva, njegovog spremanja.  Obim konzumiranja hrane ... Read More »