Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Hormoni rasta

Tag Archives: Hormoni rasta

Hormoni rasta u vrbinim grančicama

Hormoni rasta – Vrba pripada porodici Salicaceae, rodu Salix, kojemu pripada oko 350 vrsta raširenih po celom svetu. Dvodomna je biljka, koja ima i muške i ženske cvetove, a raste na vlažnim zemljištima, uz reke, bare, potoke, kanale te uz rubove šuma. Bogata je fitohormonima ili auksina (gr?. auxein = rasti), to su biljni hormoni koji se stvaraju u vršnim ... Read More »