Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hloroza

Tag Archives: hloroza

Agroekološki uslovi za uspešan uzgoj dunje

dunja trijumf agroekološki uslovi

Agroekološki  uslovi za uzgoj dunje – Dunja je u strukturi našeg voćarstva zastupljena sa svega 0,8 posto i to s prosečnim prinosom po stablu od 7 do 15 kg, što ukazuje na činjenicu da se kod nas radi o ekstenzivnom uzgoju dunje. Kod nas praktički ne postoje plantažni zasadi dunje na većim površinama. Poreklo i raširenost dunje Dunja kao voćna ... Read More »

Hloroza uzroci, način sprečavanja pojave i lečenje

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Hloroza uzroci  – Prvi simptomi hloroze javljaju se na liš?u vo?aka krajem juna i po?etkom jula, pa i u avgustu, po?ev od mla?eg ka starijem liš?u. Kao posledica ove pojave dolazi do odsustva ploda, cvetnih pupoljaka, sušenja grana pa i celih vo?aka ukoliko se ne preduzmu mere le?enja. Glavno obeležje ove hloroze je pojava žutila izme?u nerava najmla?ih listova, pri ?emu ... Read More »