Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hloroza

Tag Archives: hloroza

Hloroza leti počinje , primenite helat gvožđa

hloroza leti kajsija nova temperatura faktor kalemljenje na

Hloroza leti – voćke često imaju poteškoće da usvoje gvožđe iz zemljišta ( često je problem kalcijum ). Slabijim usvajanjem gvožđa nastaju problemiza sledeći rod . Savet je zlata vredan.  Žikić Mihajlo je autor teme: Hloroza-uzroci, način sprečavanja pojave i lečenje   Prvi simptomi hloroze javljaju se na lišću voćaka krajem juna i početkom jula, pa i u avgustu, počev od ... Read More »

Agroekološki uslovi za uspešan uzgoj dunje

zimska rezidba dunja trijumf agroekološki uslovi dunja mirisna

Agroekološki  uslovi za uzgoj dunje – Dunja je u strukturi našeg voćarstva zastupljena sa svega 0,8 posto i to s prosečnim prinosom po stablu od 7 do 15 kg, što ukazuje na činjenicu da se kod nas radi o ekstenzivnom uzgoju dunje. Kod nas praktički ne postoje plantažni zasadi dunje na većim površinama. Poreklo i raširenost dunje Dunja kao voćna ... Read More »

Hloroza uzroci, način sprečavanja pojave i lečenje

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Hloroza uzroci  – Prvi simptomi hloroze javljaju se na lišću vočaka krajem juna i početkom jula, pa i u avgustu, počev od mlađeg ka starijem lišću. Kao posledica ove pojave dolazi do odsustva ploda, cvetnih pupoljaka, sušenja grana pa i celih voćaka ukoliko se ne preduzmu mere lečenja. Glavno obeležje ove hloroze je pojava žutila između nerava najmlađih listova, pri čemu ... Read More »