Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hlornim krečom

Tag Archives: hlornim krečom

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovaraju?e oso?ne jame sadrži znatne koli?ine amonijaka i predstavlja izuzetno ?ubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teško?u predstavlja znatna koli?ina organske materije koja za sebe vezuje velike koli?ine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kre?, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kre?. Kod odre?ivanja koncentracije hlornog ... Read More »