Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hlornim krečom

Tag Archives: hlornim krečom

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovarajuće osočne jame sadrži znatne količine amonijaka i predstavlja izuzetno đubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teškoću predstavlja znatna količina organske materije koja za sebe vezuje velike količine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kreč, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kreč. Kod određivanja koncentracije hlornog ... Read More »