Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hlor

Tag Archives: hlor

VODOTOPIVA đubriva su nezamenjiva

vaši plamenjača krompira vodotopiva bela vaš krompir organski

Vodotopiva đubriva su nazamenjiva – Savremena proizvodnja i redovna upotreba đubriva dovela je do značajnog smanjenja zone korenovog sistema kod gajenih biljaka. To je razlog više da se pravilno i pravovremeno upotrebe vodotopiva  NPK  djubriva različitih  formulacija predviđenih  za različite faze vegetacije biljaka. Intenzivno povrtarstvo zahteva kvalitetna i visoko izbalansirana đubriva.Vodotopiva djubriva moraju  biti   stvorena na bazi kalijum nitrata sa optimalnim ... Read More »

HLOR njegov uticaj na gajene biljke

mraz u povrću mikrobiološka plasticni malč organska proizvodnja hlor biofertilizacija

Hlor njegov uticaj – Element sastavni je deo mineralnih ?ubriva, ali se sve vrste povr?a  ne odnose jednako prema njemu. Pojedine vrste povr?a osetljive su na sadržaj ovog elementa u ?ubrivu pa je na osnovu toga napravljena podela povr?a prema osetljivosti na uticaj hlora na osnovu toga odre?uje se i ?ubrenje. Povr?e osetljivo na hlor je: paradajz, paprika, krastavac, lubenica , ... Read More »

Pilići sistem za napajanje vodom

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta pilići sistem

Pilići sistem za napajanje – Uzgajivači živine uglavnom nisu dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga koje se formiraju u sistemu za pojenje. Biološke naslage (biofilm) koje se stvaraju unutar cevi, rezervoara i pojilica nije lako ukloniti, ali je neophodno shvatiti da je ona idealana podloga za neke patogene organizme opasne za živinu. Kada u vodi dođu u dodir sa čvrstom ... Read More »