Sunday, 17 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: HLADNJAČA

Tag Archives: HLADNJAČA

Voćarstvo kod nas i u svetu, perspektive

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka

Vo?arstvo kod nas i u svetu – prilika da pro?itate neke od saveta uvaženih stru?njaka iz oblasti vo?arstva. Možda ?e Vam njihovi saveti pomo?i pri izboru. Srbija je jedna od retkih zemalja koja na relativno malom prostoru (88.407 km), na oko 5,09 miliona ha poljoprivrednog zemljišta (Statisti?ki godišnjak Republike Srbije 2011, 2012), ima povoljne  agroekološke  uslove  za  gajenje  svih  kontinentalnih  ... Read More »

Sajam opreme za preradu voća i povrća – Beograd

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka

Sajam opreme za preradu Beograd – COOL & FRUVEG EXPO BALKAN skra?eni je naziv Me?unarodnog specijalizovanog sajma rashladne opreme, klimatizacije, ventilacije i opreme za grejanje i preradu vo?a i povr?a. Tokom tri dana, od 13- 15. 09 2017. proizvo?a?i  imaju priliku da se upoznaju sa na?inima obrade i ?uvanja proizvoda i da ostvare bolji ekonomski rezultat svoga rada. Mogu?nost da ... Read More »

Konkurs za hladnjače i sušare, AP Vojvodina

POLINO BANER konkurs

Konkurs – Drugi konkurs za dodelu sredstava za  sufinansiranje investicija u opremu za hladnja?e, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromati?no, za?insko i lekovito bilje u 2017. godini, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine. Cilj ovog konkursa jesu podizanje tehni?ko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele ... Read More »

Grožđe u hladnjače za dugotrajnu prodaju

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Grož?e se može uspešno ?uvati u hla?enim skladištima i do nekoliko meseci i iznositi na tržište onda kada je deficitarno i kada se može posti?i ve?a cena. Stono grož?e namenjeno ?uvanju bere se kada je zrelo i ima najpovoljnije osobine za svežu upotrebu. Prilikom berbe se grozdovi prihvataju za peteljku paze?i da se sa?uva pepeljak na bobicama. Grozdovi namenjeni ?uvanju ... Read More »

Krediti za podizanje skladišta žitarica, voća i povrća

psenica žetva skladištenje

Krediti za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, vo?a i povr?a (silosa, podnih skladišta, hladnja?a) u 2017. godini Krediti ?e biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou , uz primenu valutne klauzule i to na slede?i na?in: – Maksimalan iznos kredita 40.000 eura, – Minimalni iznos kredita 10.000 eura, – Grejs period traje 12 meseci, ... Read More »

HLADNJAČA rokovi skladištenja povrća i voća

breskve šupljikavost lišća

HLADNJA?A  rokovi skladištenja –  Uslovi skladištenja vo?a i povr?a u hladnja?ama. Period skladištenja vo?a i povr?a u hladnim režimima zavisi pre svega od vrste i sorte, kao i brzine respiracije. Rok trajanja se produžava hla?enjem, ali važno je proizvod ohladiti što je mogu?e pre nakon berbe. Postoji niz poteško?a koje se javljaju kod upravljanja procesima hla?enja vo?a i povr?a u ... Read More »