Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Higijena mleka

Tag Archives: Higijena mleka

Sir i neohodna higijena mleka

sjenička

Sir i neohodna higijena – Mleko i mlečni proizvodi su idelna hrana za ljudsku upotrebu, međutim mleko je i idealno stanište za razne mikro organizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga čine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Jedna od najrasprostranjenija mana sira je rano nadimanje, koja se uglavnom javljaja na prelazu između štalske  i pašnjačke ishrane i leti kada su prisutne visoke ... Read More »

Higijena mleka je od ključne važnosti

Higijena mleka Da bi smo proizveli kvalitetno mleko moramo voditi računa da nam postupak proizvodnje mleka počne mnogo ranije od same muže. Zato postoje osnovna pravila higijenske proizvodnje mleka:1. Redovna veterinarska kontrola muznih krava. Mnoge zarane bolesti od kojih obolevaju životinje mogu se putem mleka preneti i na ljude. 1. Muzne životinje koje su bolesne, po pravilu, proizvode manje mleka ... Read More »