Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Higijena mleka

Tag Archives: Higijena mleka

Sir i neohodna higijena mleka

sjenička mleko prerada sajam etno

Sir i neohodna higijena – Mleko i mle?ni proizvodi su idelna hrana za ljudsku upotrebu, me?utim mleko je i idealno stanište za razne mikro organizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga ?ine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Jedna od najrasprostranjenija mana sira je rano nadimanje, koja se uglavnom javljaja na prelazu izme?u štalske  i pašnja?ke ishrane i leti kada su prisutne visoke ... Read More »

Higijena mleka je od ključne važnosti

Higijena mleka Da bi smo proizveli kvalitetno mleko moramo voditi ra?una da nam postupak proizvodnje mleka po?ne mnogo ranije od same muže. Zato postoje osnovna pravila higijenske proizvodnje mleka:1. Redovna veterinarska kontrola muznih krava. Mnoge zarane bolesti od kojih obolevaju životinje mogu se putem mleka preneti i na ljude. 1. Muzne životinje koje su bolesne, po pravilu, proizvode manje mleka ... Read More »