Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Higijena mleka važnost

Tag Archives: Higijena mleka važnost

Higijena mleka je od ključne važnosti

Higijena mleka Da bi smo proizveli kvalitetno mleko moramo voditi ra?una da nam postupak proizvodnje mleka po?ne mnogo ranije od same muže. Zato postoje osnovna pravila higijenske proizvodnje mleka:1. Redovna veterinarska kontrola muznih krava. Mnoge zarane bolesti od kojih obolevaju životinje mogu se putem mleka preneti i na ljude. 1. Muzne životinje koje su bolesne, po pravilu, proizvode manje mleka ... Read More »