Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hidro pedološki

Tag Archives: hidro pedološki

TRANSPIRACIJA VODE u toku vegetacije biljaka

TRANSPIRACIJA  VODE Koli?ina transpirisane vode u toku vegetacionog ciklusa biljaka karakteriše “relativnom potrošnjom”, odnosno koli?inom vode potrebne za proizvodnju 1kg. suve materije. U ovom slu?aju radi se znatnom ve?im koli?inama od onih koji se nalaze u biljkama u momentu berbe ili žetve. Koeficijent transpiracuje se izra?unava izme?u potrošnje transpiracijom i proizvedene suve materije.  Primenu koeficijenata transpiracije u obra?unima za navodnjavanje ... Read More »