Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Hibridi bolji

Tag Archives: Hibridi bolji

Hibridi koji su bolji od svojih roditelja

hibridi

Hibridi koji su bolji. Malina i kupina ukrštaju se za dobijanje brojnih novih vrsta voćaka. Njihovi hibridi tayberry i boysenberry najpoznatiji su jer se odlikuju krupnim plodovima i dobrim nutricionističkim osobinama, čak boljim od roditelja. Tayberry  Hibrid maline i kupina stvoren u Škotskoj i priznat 1979. Ime je dobijo po Škotskoj reci Tay. Tayberi je listopadni žbun visine do 2m, sa ... Read More »

Hibridi bolji za ratare i ekonomsku isplativost

Hibridi bolji Poslednjih godina na našim njivama, pored velikog broja sorti pšenice, je?ma, ovsa i raži, pojavljuje se sve ve?i broj hibrida. Tritikale – Prvi i najzastupljeniji hibrid je tritikale. To jebiljna vrsta koja je nastala ukrštanjem pšenice i raži. Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda ... Read More »