Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Hibridi bolji za ratare

Tag Archives: Hibridi bolji za ratare

Hibridi bolji za ratare i ekonomsku isplativost

tritikale hibridi bolji

Hibridi bolji Poslednjih godina na našim njivama, pored velikog broja sorti pšenice, ječma, ovsa i raži, pojavljuje se sve veći broj hibrida. Tritikale – Prvi i najzastupljeniji hibrid je tritikale. To jebiljna vrsta koja je nastala ukrštanjem pšenice i raži. Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda u ... Read More »