Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hibrid

Tag Archives: hibrid

Klub 100P plus – pšenica i kako ostvariti profit

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih

Klub 100P plus – U Master centru, Novi Sad,  održano je savetovanje o gajenju pšenice i kako ostvariti profit. Više od 200 u?esnika je bilo zadovoljno predavanjima i savetima kako ostvariti prinose od 8 i više tona po hektaru jer oni donose dobit. Prof dr Miroslav Maleševi? je ukazao na zna?aj pravilne primene agrotehnike. Ovogodišnja suša je pogodila Srbiju sedmi ... Read More »

DEKALB Inovativni centar za bolji rod kukuruza

dekalb inovativni centar

DEKALB Inovativni centar – tokom tri dana , od 5 -7. septembra 2017., na imanju kompanije Almex – “Petefi” u Temerinu se održava javni ?as kako najbolje uzgajati kukuruz i posti?i maksimalne prinose.  Poljoprivrednici su mogli da se uvere  na njivi koje su prednosti DEKALB hibridi u uslovima suše. Tokom razvoja biljaka, u slu?aju suše, može se primetiti da hibridi ... Read More »

Kukuruz i tržište – ima li ga previše ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

Kukuruz i tržište – vremenske ( ne) prilike su pogodile biljke kukuruza – da li ?e nam jesen doneti rod sa kojim ?e ratari biti zadovoljni? Svetska proizvodnja za sezonu 2016/17. , o?ekuje se  da bude na nivou od 1,069 milijardi tona !! Potražnja za kukuruzom na svetskom tržištu, za potrošnju, se predvi?a na 1, 055 milijardi tona, ali su ... Read More »

KUKURUZ suša, primena pravilne agro – tehnike

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

KUKURUZ suša – Poslednjih godina suša je ?esta pojava u našoj zemlji. Jaka suša, kao što je to slu?aj prošlih i ove godine, ima negativne posledice i u velikoj meri redukuje prinos kukuruza i smanjuje njegov kvalitet.Kako bi se spre?ili ili pak ublažili njeni štetni uticaji, merama borbe protiv suše mora se ozbiljno pristupiti. Navodnjavanje je najefikasnija mera borbe protiv ... Read More »

Gustina setve kukuruza, večita dilema

Gustina setve kukuruza – pred svaku setvu kukuruza postavlja se pitanje – koliko biljaka posejati po hektaru ? Treba pažljivo birati u skladu sa kulturom koja je bila na njivi prethodno, kakva je agrotehnika primenjena,  kakve su prognoze metereologa za nastupaju?e leto. Doneli ste odluku o hibridu koji ?ete posejati, kad problem – kako uskladiti kupovinu potrebnog hibrida i rapoloživog ... Read More »

Uljana repica, setva za veću dobit

Uljana repica – Vreme setve. Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore podru?ja kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.  Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i ... Read More »

Gustina setve, energija klijanja semena

Gustina setve – Savremena tehnologija proizvodnje kukuruza zahteva optimalni sklop biljaka karakteristi?an za grupu zrenja. Pregust sklop dovodi do zastoja u razvoju, neracionalnog iskoriš?avanja vode i hraniva iz zemljišta, i direktno uti?e na smanjenje prinosa. Gustinu setve, tj. budu?i broj biljaka po jedinici površine opredeljuje rastojanje biljaka u redu, pošto se kukuruz kod nas seje na me?uredni razmak od 70 ... Read More »