Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hibrid uljane repice

Tag Archives: hibrid uljane repice

Uljana repica, setva za veću dobit

Uljana repica – Vreme setve. Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.  Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i ... Read More »