Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hibrid pšenice

Tag Archives: hibrid pšenice

Hibridi bolji za ratare i ekonomsku isplativost

Hibridi bolji Poslednjih godina na našim njivama, pored velikog broja sorti pšenice, je?ma, ovsa i raži, pojavljuje se sve ve?i broj hibrida. Tritikale – Prvi i najzastupljeniji hibrid je tritikale. To jebiljna vrsta koja je nastala ukrštanjem pšenice i raži. Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda ... Read More »