Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Herbicidi

Tag Archives: Herbicidi

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

pesticid herbicidi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksi?no dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksi?nosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukaza?emo na naj?eš?e uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija ... Read More »

Herbicidi za totalno uništavanje korova

Herbicidi za totalno uništavanje – Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi kao što su palamide (Cirsium arvense), divlji sirak (Sorghum halepense), poponca (Convolvulus arvensis), pirevine (Agropyrum repens) i ostali veoma su ?esti korovi naših njiva.  Posle žetve i uklanjanja žetvenih ostataka neophodno je isprovocirati  nicanje korova, putem ljuštenja strništa ili tanjiranja  i sa?ekati 15 – 20 dana da korovi niknu u što ... Read More »